Test opterećenja ili test srčanog stresa se obično radi u slučajevima da se proceni efikasnost srca pod stresom. Test može biti koristan za otkrivanje poremećaja koji se ne mogu otkriti običnim srčanim testovima. Ovo uključuje stanja kao što su koronarna bolest srca, hipertrofična kardiomiopatija, anemija i druga srčana stanja.

Test opterećenja može uključivati merenje krvnog pritiska, otkucaja srca i brzine i jačine srčanog pulsa. Test opterećenja se takođe može koristiti za procenu efikasnosti lečenja postojećih srčanih oboljenja. Takođe, test opterećenja primenjuje se u sportskoj medicine kako bi treneri znali kakav trening može izdržati sportista.

Kakvi mogu biti poremećaji u radu srca?

Srčani poremećaji uključuju stanja kao što su srčane aritmije, srčana insuficijencija, hipertrofična kardiomiopatija, anemija i koronarna bolest srca. Aritmije su stanja u kojima srčani ritam nije normalan i mogu uključivati brze ili spore otkucaje srca. Srčana insuficijencija je stanje u kojem srce ne može da pumpa dovoljno krvi u telo. Hipertrofična kardiomiopatija je stanje u kome je srce prekomerno zadebljano. Anemija je stanje u kojem telu nedostaju zdrava crvena krvna zrnca. Koronarna bolest srca je stanje u kom se arterije oko srca sužavaju i ometaju protok krvi. Suženje arterija, poznato kao ateroskleroza, može dovesti do stvaranja ugrušaka koji blokiraju protok krvi u srce. To može dovesti do srčanog udara, angine (bol u grudima) i drugih srčanih problema.

Kako se srčana insuficijencija otkriva putem testa opterećenja

Srčana insuficijencija se može otkriti testom opterećenja srca. U ovom testu, pacijent vežba na traci za trčanje ili biciklu dok lekar posmatra otkucaje srca i krvni pritisak. Kako se opterećenje povećava, lekar će proceniti kako srce reaguje na povećano opterećenje. Ako srce ne reaguje na uobičajen način na povećano opterećenje, to može signalizirati da postoji srčana insuficijencija. Isti način otkrivanja radi se I kod pojave hipertrofična kardiomiopatija koja se otkriva putem testa opterećenja. U ovom testu, lekar će pratiti broj otkucaja srca, krvni pritisak i ultrazvuk srca tokom vežbanja. Ako srce ne reaguje na uobičajen način na povećano opterećenje, to može signalizirati da postoji hipertrofična kardiomiopatija. Lekar će najverovatnije postaviti dodatna pitanja o simptomima i istoriji bolesti kako bi potvrdio dijagnozu.

Šta nakon testa opterećenja

 Nakon testa opterećenja, lekar će obaviti pregled i odrediti dalje lečenje. Ovo može uključivati lekove, terapiju vežbanjem, promene u ishrani ili operaciju. Vaš lekar takođe može preporučiti redovne preglede kako bi pratio vaše kardiovaskularno zdravlje. Takođe, potrebno je poštovati sve lekarske preporuke i redovno ukoliko je potrebno raditi test opterećenja.

Test opterećenja u  sportskoj medicine

U sportskoj medicini jako je zastupljen tets opterećenja. Podaci se prikupljaju i koriste za merenje stvari kao što su funkcija srca, sposobnost disanja i sposobnost i snaga mišića za obavljanje određenih zadataka. Test se može obaviti vežbanjem na traci za trčanje ili biciklom, merenjem krvnog pritiska i merenjem otkucaja srca i dr. Test opterećenja , koriste se takođe da bi se utvrdilo da li su sportisti nakon neke povrede dovoljno zdravi da se vrate u igru ili im je potrebno vreme da se oporave i zatim ponovo nastave sa treninzima.