Poverljivost podataka

Ova Izjava o poverljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem internet stranice www.smartfit.rs od strane korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka Smart Choice d.o.o. (dalje u tekstu: Prodavac).

Prikupljeni podaci se dele na lične i opšte infomacije. Prodavac kao pružalac usluga internet stranice www.smartfit.rs ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste „online“ kao korisnik. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internet stranici www.smartfit.rs. Nastavak Vašeg korišćenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

˝Lične informacije˝ su informacije koje određuju tačno pojedinog korisnika. Prilikom korišćenja internet stranica www.smartfit.rs možemo zahtevati od Vas neke lične informacije za korišćenje određene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl. U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na internet stranici www.smartfit.rs neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostupne za određenu opciju koja ih zahteva, neće Vam biti dozvoljeno korišćenje te opcije.

Lične informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unapredili rad internet stranice www.smartfit.rs, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše lične informacije prikažemo Partneru od kog ste primili pošiljkuza određeni proizvod i to isključivo u svrhu realizacije kupovine. Prodavac se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

˝Opšte informacije˝ su informacije koje ne određuju tačno pojedinačnog korisnika. Ove informacije odnose se na primer, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete internet stranice www.smartfit.rs, vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet stranicu www.smartfit.rs. Opšte informacije možemo da koristimo bez ograničenja za rešavanje problema administracije internet stranice www.smartfit.rs, kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

„Administrativne e-mail poruke“ odnose se na korisničku aktivnost na internet stranici www.smartfit.rs i uključuju poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili upite i poruke u vezi sa kupovinom proizvoda / usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno pa opcija primanja ne može da se isključi od strane korisnika.

˝Promotivne email poruke˝ oglašavaju proizvode / usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da ne želite da primate takve poruke u bilo kom trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa takvim zahtevom na našu email adresu.

Vašim ličnim informacijama na internet stranici www.smartfit.rs možete pristupiti pomoću lozinke i korisničkog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. Određene osetljive informacije se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlašćenog korišćenja.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice www.smartfit.rs pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe. Informacije koje ste objavili na javnim delovima internet stranice www.smartfit.rs mogu takođe biti dostupne drugim korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korišćenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internet stranice www.smartfit.rs. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.smartfit.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da Prodavac nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, preporučujemo Vam da pre početka korišćenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.smartfit.rs smatra se da je korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.