Reklamacije

Poštovani kupci,

Vaše zadovoljstvo u korišćenju naših ponuda (usluga i proizvoda) nam je glavni cilj i briga.

Obzirom da svakodnevno imamo jako veliki broj aktuelnih ponuda, ponekad se može desiti da neka od njih ne bude realizovana u svemu u skladu sa Ugovorom i prikazom na našem sajtu.

Iz tih razloga, želimo da Vas informišemo da Vi, kao kupci na našem sajtu, imate pravo da reklamirate ili odustanete od realizacije neke ponude u roku od 14 dana od dana kupovine. Razlog za odustajanje niste dužni da navodite.

U slučaju Vašeg odustanka potrebno je da nam dostavite Reklamaciju u pismenom obliku na mail info@smartfit.rs. Svaka reklamacija će biti evidentirana u našoj Knjizi reklamacija.

Za povraćaj novca potrebno je da nam dostavite sledeće podatke: ime i prezime, tačnu adresu stanovanja, grad i broj žiro računa.

Takođe, moramo i da istaknemo da je obaveza i dužnost Vas kao korisnika našeg sajta, da postupate isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima. Za svako neprikladno ili protivzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana nije u odgovornosti sajta SmartFit i rizik od eventualnih šteta u potpunosti je na korisniku.

Sajt SmartFit nije odgovoran za nerealizovane ugovore i eventualno nastale štete ili moguće povrede, a koje su uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Ističemo da su sve interaktivne aktivnosti, kao komunikacija putem privatnih email poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija, pa zato sajt SmartFit može nadzirati sadržaj komunikacije i reagovati, i to bez znanja i posebnog odobrenja korisnika (učesnika u toj komunikaciji).

Takođe, svaka Vaša kritika i sugestija u cilju podizanja kvaliteta naših usluga je uvek dobrodošla. Na svaki Vaš predlog ili upit poslat na info@smartfit.rs odgovorićemo u najkraćem roku.